Logg inn Sinus Pluss 1P-Y

Sinus Pluss 1P-Y har mer enn 1800 blandede oppgaver som hjelper med å få nøkkelstoff og begreper på plass. Sinus Pluss 1P-Y knytter matematikken til situasjoner fra daglig- og yrkesliv.

 

Hjelp Petter som skal kjøpe leilighet og Frida som skal starte en bedrift!

Hvordan fungerer Sinus Pluss?

Kapitlene i Sinus Pluss følger læreboken Sinus 1P-Y. Først går du gjennom en trinn-for-trinn forklaring, deretter velger du oppgaver. Etter siste kapittel møter du personer som bruker matematikk knyttet til ulike yrker og i hverdagen.

Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide