Velkommen til Sinus Pluss!

Velkommen til Sinus Pluss Sinus Pluss 1P-Y knytter matematikken til situasjoner fra daglig- og yrkesliv. 

Ressursen er lisensbelagt og må bestilles på cdu.no. Hver bruker logger inn med Feide, eller oppretter et personlig brukernavn og passord på cdu.no. Når lisensen er kjøpt, kan du logge direkte inn på lisensen fra denne siden.

Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide