Logg inn Sinus Pluss 1P-Y

Velkommen til Sinus Pluss. Her skal du logge deg inn.

Lengder og vinkler Kapittlene i Sinus Pluss er de samme som i læreboken Sinus 1P-Y. Til hvert kapittel finner du trinn-for-trinn teori og øvingsoppgaver. Underveis i arbeidet kan du trykke på knappen "Sjekk svar". Blir det grønt har du riktig svar. Får du rød farge kan du trykke på "Prøv igjen".

Lykke til!

Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide